Nick:
Ultima Factiune:
De ce doresti sa intri in Paramedic Departament?:
Ore Jucate(Minim 4):
Poza Cu Stats(Obligatoriu):
Descrie-te in 4 cuvinte:
Esti deacord sa stai 14 zile in aceasta factiune?: